Güzel bir kadın, onu zina yapmaya çağırdı, o Allah'ın korkusundan reddetti

(Bölümün numarası 1; Page No. 361) Onbirinci soru (6375) numaralı fetvadan: Soru 11: Sadece güzel bir kadın bir erkeği zina yapmaya çağırsa ve erkek reddetse, Allah onu, hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde kendi gölgesinde gölgelendirir mi?


Cevap 11: Güzel bir kadın zina yapmaya çağırsa ve o bunu reddetse, hayır işlemiş olur. Allah ona fazl u ihsanda bulunur (kadın makam mevki sahibi olmasa bile) Ancak bu ihsanın takdiri, türü ve nasıl olacağı Allah'a kalmıştır. Çünkü bu sadece Allah'ın bildiği gaybi bilgilerdendir. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur: Yedi kimse vardır ki Allah (cc) bunları hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelendirir. bu meyanda şunu da saymıştır: Makam-mevki sahibi ve güzel bir kadının gayrimeşru davetine "ben Alah'tan korkarım diyen erkek" Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: