Günlük belli bir sureyi okumak

(Bölümün numarası 4; Page No. 283)  Yâsîn suresinin tefsiri. (Bölümün numarası 4; Page No. 284) (11456) no'lu fetva: Soru: Günlük olarak bu sureleri okumak sahih sünnetle sabit midir. (Yâsîn -Dühân - El-vakiâ - el-Mülk)


Cevap: Bahsi geçen surelerin günlük okuması sünnet olduğuna dair bir hadis bilmiyoruz. Fakat genel olarak müslümanın Kur'ânın tümünü çokça okuması meşrü kılınmıştır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: