Günümüzde var olan İslam'i cemaatlerin hangisi hakka (Doğru yola) en yakın olan cemaattir

Hakka (Doğru yola) en yakın olan islami cemaat. Birinci soru, (6250) no'lu fetvadan: Soru 1: Bugün İslam aleminde birden fazla cemaat ve Sufi tarikatleri vardır. Örneğin : Tebliğ Cema'ati, İhvan-ı Müslimin (Müslüman kardeşler), Sünniler ve Şiiler... Peki, Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini uygulayan cemaat hangisidir?


Cevap 1: Hakka en yakın olan ve onu uygulamada son derece istekli olan islami cemaat: Ehl-i sünnettir. Onlar da Ehlü'l-Hadis ve Ensarü's-Sünne Cemaati'dir. Sonra İhvan-ı Müslimin ( Müslüman kardeşler ) cemaatidir. (Bölümün numarası 2; Page No. 238) Genel itibariyle bu cemaatlerin tümünde de doğru ve yanlışlar mevcuttur. Sana düşen görev, bu cemaatlerin doğrularıyla birlikte olman, meydana gelen hatalardan da sakınman , iyilik ve takva hususunda danışman ve yardımlaşmandır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: