Gülmenin sıfatı

(Bölümün numarası 3; Page No. 204) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 205)  Gülmenin sıfatı (Bölümün numarası 3; Page No. 206) (5733) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Resulullah (s.a.v.)'in şu sözünün anlamı nedir? Biri diğerini öldürmüş olduğu halde ikisi de cennete giren iki kişinin durumuna Allah güler. Üzerinde ittifak edilmiştir


Cevap 2: Hadisin lafzı şu şekildedir: Biri diğerini öldürmüş olduğu halde ikisi de cennete giren iki kişinin durumuna Allah güler: Bunlardan biri, Allah yolunda cihad eder ve şehid olur. Sonra Allah, onu şehid eden katilin tevbesini kabul eder, (Allah yolunda cihâda katılır) ve o da şehid olur. (Böylece her ikisi de Cennette buluşurlar.) Hadis bitmiştir. Bu hadis Allah'ın gülme sıfatına delildir. Ki bu Allah'ın azameti ve yüceliği ile ilgilidir. Allah yarattıklarına benzemez. Allah sübhanehu'nun dediği gibi O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: