"Gözleri uyumayan ve eksikliklerden münezzeh olan Allah'ın." söylemesi

(Bölümün numarası 3; Page No. 211)  "Gözleri uyumayan ve eksikliklerden münezze olan Allah'ın." söylemesi (Bölümün numarası 3; Page No. 212) (7635) Numaralı fetva: Soru: Burada bazı gençler şu kelimelerle yemin etmekteler: (Gözleri uyumayan ve eksikliklerden münezzeh olan Allah.) Bu şekildeki bir yemin caiz midir, değil midir? Ki bu şahıslar, gözlerin uyumasını Allah'in sıfatları ile irtibatlandırmaktalar. Allah ise, bize bu şekilde haber vermemiştir. Kur'ân'da varit olan ayet şu şekildedir: Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.


Cevap: (Gözleri uyumayan ve eksikliklerden münezzeh olan Allah'ın) sözü veya (Gözleri uyumayan Allah'a yeminler olsun ki..) caizdir. O kemal sıfatıdır. Kur'ân'ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: (Ey Musa! Sevilmen) ve benim nezaretimde yetiştirilmen için Kur’ân nasslarına göre Allah’ı uyku ve uyuklama almaz. Sahih sünnette de geçtiği üzere O, uyumaz ve uyumak ona yakışmaz. Bilindiği üzere (Gözleri uyumayan ve eksikliklerden münezzeh Allahın.) sözü yemin değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: