Göz değmenin tedavisi

(Bölümün numarası 1; Page No. 275) İkinci soru(4393) numaralı fetvadan Soru 2: Nazar için şap, ot veya yapraklarla buhur yapmak caiz midir?


Cevap 2: Nazarı, zikrettiğin şeylerle tedavi etmek caiz olmaz. Zira bu saydıkların nazarı tedavi etmenin olağan yollarından değildir. Bu buhurla cinni şeytanları razı etmek ve onlardan yardım dilemek te kastedilmiş olabilir. Nazar, şer'i rukye ve benzeri, sahih hadislerde geçen şeylerle tedavi edilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: