Fitnelerin saptırmasının anlamı

(Bölümün numarası 3; Page No. 129)  Fitnetler . (Bölümün numarası 3; Page No. 130) (8856) no'lu fetva: Soru: (Fitnelerin saptırması) ne anlama gelir? Bazı kimselerin: Bu fitne Allah'tan kullarına gelen fitnedir, sözünün anlamı nedir?


Cevap: Öncelikle fitnelerin insanı saptıranı, insanların başına gelen fitnelerdir. Bu fitneler insanları doğru yoldan saptırır ve doğru yola gitmelerini engeller. Tıpkı insanı haktan saptıran ve onun sevabından mahrum bırakan şüpheler gibi, yine hakla batılı birbirine karıştırarak kötülüğe çağıran kimseler gibi, zayıf nefisli kimselerin aklını karıştırmak gibi, (bazı kimselerin) sahip oldukları fasih ve güçlü dilleri ile insanların aklını karıştırmaları gibi, insanı bıktırıp usandıran ve göğsünü daraltan hastalık ve fakirlik gibi, insan bu durumda Allah'ın kaza ve kaderine öfkelenir, insanların çoğunu aldatan zenginlik gibi, şeytan zenginlikle onları aldatır, onları seçer ve onları doğru yoldan alakoyar, müslümanı dinine karşı fitneye sokan ve kafiri de hidayetten alakoyan fitneler vb. (insanı doğru yoldan saptırır.) (Bölümün numarası 3; Page No. 131) İkinci olarak: Fakirlik, hastalık ve düşmanın musallat olması gibi görüntüsü fitne ve sıkıntı olan bazı şeyler, hakikatte ve gerçekte bir cömertlik ve nimettir. Kimbilir belki bu kişinin Allah'a tevbe etmesine, belki hidayete ermesine belki başarıya ulaşmasına sebep olacaktır. İnsanın darda ve hayatta sıkıntıda iken hayıra ve rahatlığa kavuşması onu şiddetten kolaylığa rahat ve saadetle imtihana sevkeder. Müslümanın sabretmesi ve zararların def'i için Allah'a müracaat etmesi gerekir. Umulur ki Allah (c.c.) onun işlerini kolaylaştırır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: