Fitne esnasında imanı kuvvetlendirmenin yolları

(16596) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Televizyonlarda, caddelerde ve batı topumlarındaki yığınla olan fitne hallerinde imanı kuvvetlendiren şeyler nelerdir?


Cevap 2: İmanı kuvvetlendirmenin yolu çoktur. İtaati muhafaza etmek, haramlardan kaçınmak, salihlerle oturmak, Kur'ân-ı Kerim'i çokca okumak ve onu düşünmek. Allah Azze ve Celle'yi çokça zikretmek, duayı dilden düşürmemek, sünneti nebeviyyeyi okumak ve Allah'a muhtaç olduğunu hissetmek. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: