Fitne anında ne yapılmalı?

(Bölümün numarası 3; Page No. 135)  Fitne anında ne yapılmalı?. Birinci soru, (7703) no'lu fetvadan: Soru 1: Bir sahabinin, "fitneler ve tefrikalar çoğaldığında ne yapayım" diye sorduğu soruya Resulullah (s.a.v.)'in: " "insanları terket evinde otur" diye verdiği cevapta kasdedilen zaman bu zaman mıdır?. [Sahih'de] Fiten kitabında (Halife olmadığında ne olur) babında benzer bir hadiste: Peygamber (s.a.v.) felaketler geldiğinde (toplumu) terketmelerini emretmiş ve şöyle buyurmuştur: "Bir ağacın kökü de olsa ona tutun" Bu hadisin açıklamasını ve konuyla ilgili ilim adamlarının görüşünü rica ediyoruz?


Cevap 1: Sahihayn (Buhari ve Müslim) de ve diğer hadis kitaplarında rivayet edilen ve lafzı Buhari'ye ait olan bir hadiste Ebû İdris el-Havlanî, Huzeyfe b. el-Yeman'ın şöyle dediğini işitmiştir: “İnsanlar Resûlullah’a hayrı sorarlardı. Ben ise, bana erişmesinden korktuğum için şerri sorardım. Bir gün Allah Resûlü’ne “Ya Resûlullah! Biz câhiliye ve şer içerisindeydik. Allah bize hayrı ihsan etti. Bu hayırdan sonra şer var mıdır?” diye sordum. Allah Resûlü: “Evet.” dedi. Ben: “Bu şerden sonra tekrar hayır var mıdır?” dedim. Resûlullah: “Evet; ama içerisinde gizli fitne olan bir hayır.” dedi. Ben: “Bu fitne nedir?” diye sordum. Allah Resûlü: “Bunlar, benim sünnetimi bırakıp, başka şeylere uyan ve hidâyeti benim dışımda arayan bir kavimdir… Sen onları tanır ve yadırgarsın (inkâr edersin).” buyurdu. Ben tekrar: “Bu şerden sonra tekrar hayır var mıdır?” dedim. Allah Resûlü: “Evet, cehennem kapılarında dikilip, insanları oraya çağıranlar vardır. Kim onların bu çağrısına icabet ederse, onu cehenneme atarlar…” buyurdu. Ben: "Ya Resûlullah, onları bize tarif et" dedim. Allah Resulü: "Onlar bizim aşiretimizden ve bizim dilimizi konuşan kimselerdir" buyurdu. Ben: “Ya Resûlullah o vakte erişirsem, bana ne yapmamı tavsiye edersin?” diye sordum. (Bölümün numarası 3; Page No. 136)  İmamı olan Müslümanların cemaatine yapış’’ Huzeyfe :‘’ Onların imamı ve cemaati yoksa o zaman ne yapayım?’’ diye sorar. Resulullah (s.a.v.) .‘’ Bütün o guruplardan uzak dur. Bir ağaç köküne tutunmuş olsan bile, ölene kadar bu hâlin üzere kal.” dedi O zaman bugüne özel bir zaman dilimi değildir. Zira sahabe dönemindeki fitne ve Hz. Osman'a isyan ettikleri dönemden itibaren bütün zamanı ve mekanı kapsar.Tefrika anında insanları terketmenin anlamı şudur: Bu hususu Hafız İbn Hacer Fethu'l-Bârî'de Taberî'den rivayetle şöyle der: Ne zaman ki insanların imamı olmadı ve insanlar fırka fırka ayrıldılar işte o zaman o fırkalardan hiç birisine tabi olunmaz. Eğer yapabilirse şerre düşmemek için bütün insanları terkeder. Ne zaman da hak üzere doğru yolda giden bir cemaat bulursa kişinin o cemaata katılması, çoğunluğa uyması ve hak üzere olan şeylerde yardımlaşması gerekir. Çünkü durum zikredildiği gibidir, o cemaat bu adam için müslümanların cemaatıdır ve bu mekandır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: