Fiili, sözlü ve itikâdî açıdan irtidat

Dinden dönme (İrtidat) çeşitleri İkinci ve üçüncü soru (7150) no'lu fetvadan: Soru 2: Denilmektedir ki; İrtidat olayı, bazen sözlü bazen de fiili olarak gerçekleşir. Sizden, bana kısa ve açık bir şekilde fiili, sözlü ve itikadi irtidadı (dinden dönmeyi) açıklamanızı istiyorum.


Cevap 2: İrtidat, İslam'ı kabul ettikten sonra küfre tekrar geri dönmektir. Sözlü olarak gerçekleşebileceği gibi, eylem, itikat ve şüphe yollarıyla da meydana gelebilir. Her kim Allah'a şirk koşar O'nun Rububiyyetini, vahdaniyyetini, sıfatlarından, peygamberlerinden ve kitaplarından bir kısmını inkar eder, Allah ve resulü'ne söver, dini açıdan kesin haram kılınan bir şeyin haramlığını inkar eder veya onu helal kabul eder, İslam'ın beş temel şartlarından birini inkar eder ya da bunların şart oluşu konusunda tereddüt eder, peygamberimizin veya diğer peygamberlerin doğruluğu ve yeniden dirilmenin varlığı konusunda şüphe duyarsa, bu saydıklarımızın dışında puta, yıldıza vb. şeylere secde ederse bu kimse İslam dininden dönmüş ve kafir olmuştur. Bu konuda, İslam fıkhı kitabından "irtidat'ın hükmü" konusunu okumanı tavsiye ederim. Orada bu konuya çok itina göstermişlerdir. (Bölümün numarası 2; Page No. 9)  Az önce verilen örneklerle, fiili, sözlü ve itikadi açıdan dinden dönmeyi ve şüphe yoluyla irtidata gitme şekillerini öğrenmiş oldun.


Tags: