Nafile orucun kazası

(11507) no'lu fetva: Soru : Her sene şaban ayının on üç, on dört ve on beşinci gününde oruç tutup, on beşinci günde sadaka olarak kurban kesen biri vardır. Konunun doğru değerlendirilmesi için sizlerden bunun hükmünü talep etmekteyiz.


Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.) Ramazan ayı hariç, her hangi bir ay ismini özel bir şekilde zikretmeksizin, her ayın on üç, on dört ve on beşinci günlerinde nafile olarak oruç tutmayı teşvik etmiştir. Orucu sadece Şaban ayına hasretmen, bu hasrı yapmayan umumi sünnetin hükmüne terstir. Aynı şekilde Resulullah (s.a.v.) her hangi bir zaman dilimi zikretmeksizin, ümmetini nafile olarak kurban kesmeye teşvik etmiştir. Allah Te'âlâ şöyle buyurdu: De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162)O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. (Bölümün numarası 10; Page No. 408) Şaban ayının on beşinci gününde kurban kesmeyi adet edinmende, bidattir delili yoktur. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur : Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. ve buyurdular ki; Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: