Veli

(14054) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Benden büyük bir kız kardeşim var. Birisi ona talipli oldu. İkimiz de yetim çocuklarız. Babamız vefat etmiştir. Amcalarımız var ama, aramızda deve yürüyüşü ile sekiz günlük mesafe var. Kız kardeşime vekil olup evledirmek için annem onlara haber gönderdi, ama onlar bunu ret ettiler ve gelmediler. Daha sonra da annem bu konuyu mahkemeye taşımak istedi. Fakat kız kardeşim velisi olmadan mahkemeye gitmek istemiyordu. Dayılarım beni kız kardeşimin velisi olaral nikah memuruna gösterdiler. Ve beni kız kardeşimin vekili kıldılar. Nikah memuru bana, buluğa erip ermediğimi sorunca ben, buluğa ermememe rağmen: Evet buluğa erdim diye cevap verdim. (Bölümün numarası 18; Page No. 146) Benim bu vekilliğim caiz mi, değil midir? Şimdi bu kız kardeşim elli yaşına geldi ve on çocuğu oldu. Şu anda hayızdan kesilmiş olan bu kız kardeşim, nikahını yenilemesi mi gerekiyor? Ben ve kız kardeşim endişe içerisindeyiz. Bize fetva vermenizi rica ediyoruz. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 2: Nikah akdi sahihtir. Çocukların nesebi babaya aittir. Senin kız kardeşini, on beş yaşından sonra veya ihtilam olmuşsa, etek kılları kalınlaşmışsa nikahlayabilirsin. Çünkü bu alametlerden herhangi biri olursa çocuk, buluğa ermiş sayılır. Söz konusu bu alametler nikah anında yoksa, şüpheli durumdan dolayı, nikah tekrardan kıyılır ve çocuklar babaya nisbet edilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: