İşhâd (Şahitli tutmak)

(18644) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: İmam evlilik akdini imzalamak için geldi. Ancak bazı şahitleri veya ikisinden biri şahitliğe ehil değildiler. Fakat bu kişinin tevbe etmiş olacağına dair hüsnü zanda bulunup şahitliği kabul edildi ve evlilik akdi yapıldı. Bununla birlikte sonradan bu kişinin şahitliğe ehil olmadığı ortaya çıktı. Adam karısı ile evlendikten sonra o şehirden ayrılmıştı. Bazı alimler bu nikahın sahih olduğunu ifade ettiler, ama o tatmin olmak için bu konuda sizin görüşünüzü almak istedi. (Bölümün numarası 18; Page No. 183)


Cevap 2: Eğer şahit müslüman ise söz konusu nikah sahihtir. Eğer müslüman değilse, nikah iki adil şahit huzurunda yenilenmesi gerekir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Velisiz ve iki adaletli şahit olmaksızın nikah olmaz. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: