Evlenmelerine mani olacak bir durum bulunmayan eşler

(9350) Numaralı fetva: Soru: Ben babama ismi belirlemek suretiyle vekalet vererek (gıyabi olarak yani orada bulunmayarak) müslüman, Arap, dindar bir genç kız ile evlendim. Bu genç kız, nikah akdine vekili olan babası, annesi ve erkek kardeşiyle beraber katıldı. Ve evlilik akdimiz Fransa'nın islami merkezi olan Ruveyn bölgesinde gerçekleşti. Dediğim gibi ben akit esnasında orada değildim. Bana bu akdin sahih olup olamdığı hakkında yazılı bir fetva vermenizi rica ediyorum. Benim yeni bir nikah akdi yapmam gerekiyor mu?


Cevap: Durum zikredildiği gibiyse bu nikah akdi sahihtir. Babanız size vekalet ettiği sürece orada bulunmamanızın evliliğinize bir etkisi yoktur. Yeni bir akit yapmanız da gerekmez.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: