Evlenmelerine mani olacak bir durum bulunmayan eşler

Nikâhin rükünleri Evlenmelerine mani olacak bir durum bulunmayan eşler (9446) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Ben bir arkadaşa, Cidde'deki Yemen Büyük Elçiliğinden onaylı bir vekalet verdim. Ve bu bahsettiğim vekilim, benim adıma Yemen asıllı, ailesiyle beraber orada yaşayan bir genç kız ile nikah akdi gerçekleştirdi. Ben de Yemen asıllı bir gencim, fakat Suudi Arabistan Krallığı'nın Taif şehrinde ikamet ediyorum. (Bölümün numarası 18; Page No. 120) Şahitler huzurunda vekaleti ve evlenmek istediğim kızın ismini (Latife) yazmıştım. Bu vekalet vekilimin eline ulaştığında bana bu kızın isminin Latife değil, Ümmü Latif olduğunu telefonla haber verdi. Latife ismi aslında onun, özel olarak bilinen, arkadaşları ve ailesi tarafından kullanılan ismiymiş. Ümmü Latif olan ismini kısaltmak için onu Latife diye çağırıyorlarmış. Ben de vekilime, bunu daha önceden bilmediğimi, onun isminin Latife olduğunu sandığımı ve gerçek adıyla yeni bir vekalet belgesi hazırlayacağımı söyledim. O ise, buna gerek olmadığını, nikah akdi belgesine gerçek ismi yazacağını ifade etti. Gerçekten de oradaki mahkeme bunu böyle onaylamış, babasına sorarak örfen kısaltılmış şekilde bu kıza Latife dendiğinini tekit etmiş. Böylece akit, gerçek ismiyle yani Ümmü Latif yazılarak tamamlandı, pasaportu da böyle basıldı. Şu anda onun iki ismi var; Latife ve Ümmü Latif... Bu iki isim de aynı şahsa ait. Şu anda o benim yanımda, Taif'te yaşıyor. (Bölümün numarası 18; Page No. 121) Düğün ve zifafın üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Efendim, bu vekalet ve onunla yapılan nikah akdi sahih midir? Çünkü iki isimle de kastedilen aynı kişidir, yani benim eşimdir. Ve ben vekaleti yazarken onun resmi ismini bilmiyordum. Bu şekilde yapılan vekalet ve nikah akdi işlemleri geçerli olmuş mudur?


Cevap 1: Vekalet vekile, önceden belirli bir hanım için verildiği sürece, - ki siz o vekaleti yazdığınızda örfen bilinen ismini yazmışsınız, bu isim de kişinin gerçek isminden bir parçadır.- geçerli sayılır. Bu vekalet üzerine yapılan nikah akdi de, evlenmelerine bir mani olmayan kişiler arasındaysa ve şartları gerçekleştirilmiş ise, sahih bir akittir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: