Evlenecek çiftlerin rızası

(19049) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bir kişi oğlunu, izin ve rızasını almadan evlendirmek istiyordu. Fakat oğlu bunu öğrendiğinde, babasına bu kız ile evlenmek istemediğini söyledi. Buna rağmen babası (Bölümün numarası 18; Page No. 137)  akdi gerçekleştirdi. Bu nikah akdinin boşamaya ihtiyacı var mıdır, yoksa baştan geçersiz bir akit midir?


Cevap 1: Bir babanın akıllı ve buluğ çağına gelmiş olan oğlunu, istemediği bir kız ile evlendirmesi caiz değildir. Bu akit de sahih değildir. Yani nikah baştan zaten geçersizdir. Çünkü nikahın sıhhat şartlarından olan rıza ve rükünlerinden olan evlenecek kişinin kabulü gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla bu akit aslında yapılmamış sayılır. Yokluğun üzerine yapılan bir akit hükmünde olduğundan, talak yani boşama gerekmemektedir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: