Denklik

( 6405 ) Numaralı fetva: Soru : Babam yaklaşık yirmi sene önce vefat etti. Tek bir anneden olmamak üzere varisler bıraktı. Üç erkek bir kadından, ben de bir kadından ve diğer varisler de başka kadındandır. Büluğa ermeyenler baba vefat ettiği gün üç kız ve bir erkek babamın diğer eşlerindendir. Velileri ben oldum ve uzun süre yanımda kaldılar. Büyük kızı evlendirdim. Geçen sene de diğer iki kızdan büyük olanı evlendirmek istedim ancak annesi onu anne bir kardeşimin oğluyla evlendireceğim gerekçesiyle bırakmadı. Küçüğü evlendirmek için istişare edince onay verdi. Onu da evlendirdik. Annesi ve ortanca kız kardeşim yanımda kaldılar. Annesi onu kardeşinin oğluyla evlendirmek için bizi teşvik etmektedir. Bu adamın da dindarlığını ve ahlakını bilmiyorum. Ancak sigara içiyor. Bu nedenle bununla evlendireyim mi diye sizlerden cevap bekliyorum. Ki kız kardeşim evlilik konusunda annesine muhalefet etmemektedir. Fetvayı kız kardeşime de vermek için yazılı olarak vermenizi talep ediyorum. (Bölümün numarası 18; Page No. 190)


Cevap : Kişi velisi olduğu kadının talibini araştırmalı ve güç yetirdiği oranda onu soruşturmalıdır. Sorumlu olduğu kişi için dindar ve güzel ahlaklı birini seçmelidir. Bu adamı soruştur. Eğer tevhit, beş vakit namaz, zekat, hac ve oruç gibi dinin esaslarına uygun bir hayatı varsa kızın iznini aldıktan sonra onu evlendir. Ancak eğer günahlara düşmüş biri ise, ondan pek hayır bulamazsın. (Bölümün numarası 18; Page No. 191) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: