Kadının kocasından izin almadan çarşıya çıkması

Kadının evinden izinsiz olarak çıkması (1136) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Kadının kocasından izin almadan çarşıya çıkmasının dini hükmü nedir?


Cevap 2: Kadının evden çıkarken nereye gittiğini kocasına bildirmesi gerekir. Kocası da mahzuru olmayan yerlere gitmesine izin vermesi gerekir. Bu maslahat için en uygun olanıdır. Bu, şu ayetin umumi hükmünden çıkarılmaktadır. (Bölümün numarası 19; Page No. 368)  Kadınların da ödevlerine denk belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah teala'nın dediğinin umumuna Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Ayet. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: