Müslüman kadının kafirle evlenmesi

( 20011 ) Numaralı fetva: (Bölümün numarası 18; Page No. 299) Soru : Ehlü sünnet itikadına mensup olduğunu söyleyen Kürt kökenli biri beni istemeye geldi. Dış görünüşü itibariyle iyi biridir. Adı da Haydar Abdullah el-Hüseyni el-Cabir'idir. Bir kaç ay babamla arkadaşlık etmiştir. Bu süre zarfında da babamın misafiri oldu. Bu süre zarfında ahlaklı ve dindar biriydi. Babamın önünde açıkça Ehli sünnetten olduğunu söylüyor ve Şiaya açıkça hücum ediyordu. Babamın izlenimlerine göre bu adam salih ve takvalıdır. Babam onunla evlenmeme onay verdi. Evlenip, ilişkiye girdikten sonra Ehli sünnet itikadına mensup olmadığını ve mutaasıp bir Şii olduğunu söyledi. Tekrar dine dönüp, Ehli sünnet itikadına girmesi için baskı yapınca, Sünni veya Şii olmadığını komünist olduğunu söyledi. Sayın hocam, Sorum şu: Bu adamla bu şekilde evli kalmamın hükmü nedir? Özellikle gerçek yüzünü öğrendikten sonra ondan midem bulandı. Geçen süre zarfında bizi aldatıyordu. Sünni müslüman olduğu havası oluşturuyordu. Bu nikah akdinden kurtulmanın yolu nedir? Nasıl fesh edebilirim? Ki ben müslüman olmayan bir ülkede yaşıyorum. Bize fetva vermenizi ve bizi en doğru çözüme yönlendirmenizi rica ediyoruz.. Allah sizleri her türlü hayırla mükafatlandırsın.


Cevap : Ehlü's-Sünne itikadına mensup kızlar, Şia ve komünist erkeklerle evlenemez. Eğer nikah olmuşsa bile bu batıldır. Çünkü Şiiler, ehli beyte tapınmakta ve onlardan talepte bulunmaktalar. Komünistler de ateistlerdir, dinleri yoktur. Ey soruyu soran kardeşimiz, hemen ondan ayrılmalı ve ailene gitmelisin. Gerekli mercilere nikah akdinin bitmesi için de başvurman gerekir. (Bölümün numarası 18; Page No. 300) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: