Müslümanın ehli kitap veya kafir kadınla evlenmesi

( 18074 ) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4 : Kafir ülkelerinde durumumuz zordur. Her an fitne ve yanlışa düşme tehlikesi var. Hristiyan kadınlarla evlenebilir miyiz? Şartları nedir?


Cevap : Müslüman erkek hür ve iffetli olması kaydıyla ehli kitap -yahudi, hristiyan- kadınla evlenebilir. Bunun cevazının delili yüce Allah'ın ayeti kerimesidir: (Bölümün numarası 18; Page No. 327)  Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin (yahudi, hıristiyan vb. nin) yiyeceği size helaldir, daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz şartıyla, namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere... Subhanehu ve Te'âlâ'nın dediğine kadar. Ayet umumi olarak müslüman erkeğin, hür ve iffetli olmaları kaydıyla ehli kitap kadınla evlenebileceğine delildir. Ancak günümüz ehli kitap olan kadınlardan bu şartları taşıyanların sayısı azdır. Müslümana gereken bu şartlar hususunda haddi aşmamaktır. Çünkü bunda mahremiyet hayatı ve çocuklar için fesada düşme tehlikesi vardır. Bu şartların yerine getirilmemesi nikah akdini fasit kılar. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: