Müslümanın ehli kitap veya kafir kadınla evlenmesi

(Bölümün numarası 18; Page No. 323) ( 16324 ) Numaralı fetva: Soru : İlmiyle amel eden peygamberlerin varisi alimlerimizden, batı devletlerinde Müslüman erkeğin ehli kitap (hristiyan) kadınla evlenme şartlarını bizlere iletmesini istirham ediyoruz. Bizler Kuzey Amerika, Kanada'da yaşıyoruz. Ancak burada toplum arasında kabul görmüş gelenekler ve kabullere uyulması gerekir. Kadın ile erkeğin evlenmesi için zorunlu olan ve esası teşkil eden kabuller. Bütün bunlar kilise görevlileri, babalar ve akrabalar tarafından da teşvik edilmektedir. Bu kabuller aşağıdadır: 1 : Evlenmeden önce bir sene boyunca kadın ve erkek tecrübe amacıyla aynı evi paylaşırlar. 2 : Daha sonra kadın ve erkek önceki tecrübeden daha uzun süre cinsi anlamda beraber yaşarlar. (aynı yatağı paylaşırlar)3 : Evlenmeden önce kadın ve erkek diğerinin kusurlarına karşı ne kadar hoşgörülü olduğunu ve geçmişte başkasıyla yaşadığı ilişkilere ne kadar göz yumduğunu denerler. Bütün bunlar gerçekleştikten sonra iki taraf ta birbirine eş olarak uygun olduklarına karar verirler. Şartlar oluşmazsa evlenmezler. Burada kadın ve erkek için ayıp sayılan bazı adetler de var: (Bölümün numarası 18; Page No. 324) 1 -Kızın yaşı on beşi geçtikten sonra bekaretini koruması ayıplanmaktadır. 2 -Aynı yatağı paylaştığı bir sevgilisinin olmaması da ayıplanmaktadır.3 - Rüşt yaşına (18) geldikten sonra anne babasının evinde yaşamaya devam etmesi ayıplanmaktadır.4 - Toplumsal veya cinsi olarak yaptığı yanlışlardan dolayı arkadaşına karşı sorumlu olması ayıptır. (Tam bir hürriyete sahiptir) 5 - Erkek arkadaşı olmadan tek başına bir evde oturması. Bütün bunlar kilisenin ve ailenin teşvikiyle yapılmaktadır. Erkekler de bu alanda kızlardan daha az masum değildir. Bunlardan daha önemlisi kadın ve erkek beraber yattığı kişilerin sayısının çokluğuyla övünmektedir. Hangisinin cinsi hayatta daha tecrübeli olduğu konusunda da övünmektedirler. Bütün bunları dikkate alarak soruyorum. Müslüman bir erkek bu şekilde ehli kitap kızlarla evlenebilir mi?


(Bölümün numarası 18; Page No. 325) Cevap : Öncelikle, müslümanın ehli kitap (yahudi-hristiyan) kadınla evlenmesi caizdir. Ancak bunun için hür ve iffetli olması şarttır. (muhsan) İkinci olarak: Eğer kuzey Amerikada anlattığın gibi ehli kitap bir kızla evlenmek isteyen kişinin yapması gereken bu beş şart mevcut ise, ki bu beş şey, halvet, beraber yaşama, dost edinme, zina ve bunlarla övünmeyi barındırmaktadır, bu caiz olmaz. Bütün bunlar dinin zaruretiyle haram kılınmıştır. Müslüman bu günahlarla övünüp onları helal görürse, dinden çıkar kafir olur. Müslümanın zina yapması haramdır. Aynı şekilde yabancı kadınla baş başa kalmak gibi zinaya götüren filler de haramdır. Bütün bunlardan dolayı, bu beş şartın tamamının veya bir kaçının yapılmasının istendiği durumda bu kadınla evlenmek müslümana haram olmaktadır. Nikah akdi tertip edip şahit tutmakta haramdır. Bunlardan birine katılmakta günahtır. Temiz şeriat buna müsaade etmez. Böyle bir akitle evlenen hemen ayrılmalıdır. Müslüman fahişe bir eşe nasıl razı olur? Eğer yanında tutar ve durum anlattığın gibi ise, yanlışı ikrar ettiği için adam deyyus olur. İki madde de bir birinden farklıdır. Biri necis diğeri temiz. Biri güzel diğeri pislik. Biri helal, diğeri haram ilişki, zinadır. Bu fetvanın ulaştığı herkese nefsini tutmasını ve üstün ahlakla ahlaklanmasını tavsiye ediyoruz. Kafirlerin şehvani kötü durumları onu haram aile hayatına sevk etmesin. Başarısız ve ömür boyu devam edecek yanlışlara düşmemek gerekir. Helalde haramdan istiğna vardır. Müslümanlıkta esas olan müslüman erkeğin müslüman kadınla evlenmesidir. Müslüman önce kendisi sonra da ailesi için Allah'tan korkmalıdır. Kalbini müslümanlara karşı şefkatle doldurmalıdır. (Bölümün numarası 18; Page No. 326) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: