İki kız kardeşi aynı anda almak

İki kız kardeşi birden almak ( 1054 ) Numaralı fetva: Soru : Adam ana bir kardeş iki kızla evlenmiştir. Bu caiz midir? Yoksa iki kızla aynı anda evlenme yasağına girer mi?


Cevap : Şüphesiz ana bir olan durumda kardeşlik mevcuttur. İki kız kardeşle aynı anda evlenme yasağı mutlaktır. Soy açısından olsun süt açısından, ikisi hür, ikisi cariye, biri hür diğeri cariye, ana baba bir olsun, baba bir veya ana bir olsun, ilişkiden önce olsun sonra olsun fark etmez. Çünkü ayeti kerimenin hükmü umumidir: ve iki kız kardeşi birden almak da (size haram kılındı;) ancak geçen geçmiştir. İbn Münzir şöyle demiştir: Bütün alimler bu konuda söz birliği (icma') etmiştir. (Bölümün numarası 18; Page No. 231) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: