Dörtten fazla kadınla evlenmek

( 2757 ) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1 : Beş kadınla evlenen adam recm edilir mi? Bundan olan çocuğu veled-i zina mıdır?


Cevap 1 : Şer'i delillere göre Resulullah (s.a.v.) hariç kimse aynı anda dörtten fazla kadınla evli olamaz. Bu konuda alimler arasında icma' vardır. Ancak bazı Şiilerden bunun aksine gelen görüşler vardır. Şianın ehli sünnete muhalefet etmesi dikkate alınmaz. (Şianın görüşü yanlıştır, onunla amel edilmez) Bunu yapan kişi ve dünyaya gelen çocuğun hükmünün belirlenmesi için şer'i mahkemeye başvurulur. Mahkeme bunu yapan kişinin durumunu ve bilgisini göz önüne alarak İslamın bununla ilgili görüşüne karar verecektir. (Bölümün numarası 18; Page No. 258) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: