Uyuyakalıp kaçırdığı ve kılmadığı namazın kazası

(Bölümün numarası 6; Page No. 14) (5545) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Biriniz uyuyakalır veya unutur da bir namazı vaktinde kılamaz ise, hatırladığı vakit o namazı kılsın. Bunun dışında bir kefaret gerekmez. Hz. Peygamber (s.a.v.) Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadiste de şöyle buyurmuştur: Güneş doğduğu zaman namaz kılmayı bırak, çünkü o şeytanın iki boynuzu arasından doğar. Sorum şu: Müslüman kimse uyuyakalıp da sabah namazı için tam güneşin doğduğu an uyansa, namazı kılar mı yoksa güneş yükselinceye kadar namazı kılmayı erteler mi? Bu iki hadisi birbirine nasıl uydurabiliriz?


(Bölümün numarası 6; Page No. 15) Cevap 2: Müslüman kimse uyuyakalıp da sabah namazını kılamasa ve güneş tam doğarken ya da güneş doğmasından kısa süre önce veya güneşin doğmasından az bir müddet sonra uyanırsa, kalktığı an sabah namazını kılması gerekir. Namazı tam kılarken güneşin doğması veya güneşin doğduğu esnada namaza başlamış olması ya da güneşin doğuşundan sonra namaza başlayıp da ortalık ağarıncaya kadar namazı tamamlaması arasında fark yoktur. İkindi namazında da hüküm aynıdır. Uyuyarak veya unutarak ikindiyi kılamazsa, velev ki namazdayken güneş batsın, uyandığında veya hatırladığında kılar. güneşin battığı esnada namaza başlaması da mümkündür. Bütün bunlar namaza girmeden önce abdest almasından sonra geçerlidir. Sabah namazını güneş yükselip de ortalık ağarana kadar; ikindi namazını da güneş batana kadar erteleme imkanı yoktur. Hz. Peygamber'den (s.a.v.) sabit olduğuna göre şöyle buyurmuştur: Güneş doğmadan önce sabah namazının bir rekatına yetişen kimse sabah namazına yetişmiştir. Güneş batmadan önce ikindi namazının bir rekatına yetişen kimse de ikindi namazına yetişmiştir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şu hadisinin umumi manası da buna işret eder: Kim namazı unutur yahut uyuyakalırsa, hatırladığı zaman onu kılsın. Onun bundan başka keffareti yoktur. Sözünü ettiğin iki hadisle ilgili olarak ilim ehlinden muhakkik olan kimseler nazarında bu hadislerin cem edilmesinin yolu, nehy ifade eden hadislerin, herhangi bir sebebe dayalı olmayan nafile namazlara, unutulmuş olan farz namazlar ve müslümanın uyuyakalıp kılamadığı namazlar dışındaki namazlara hamledilmesidir.Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: