Çocuğun namazı ve ona namazın emredilmesi

Çocuğun namazı ve ona namazın emredilmesi. Üçüncü soru, (5133) no'lu fetvadan: Soru 3: Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Çocuklarınız yedi yaşına ulaştıklarında onlara namazı emrediniz. On yaşına geldiklerinde namaz kılmazlarsa onları (hafifçe) dövün ve (on yaşına gelen çocukların) yataklarını da ayırın. Yedi yaşından maksat, altı yaşı bitirip yedi yaşına başlaması mıdır, yoksa yediyi bitirip sekizinci seneye girmesi midir?.


Cevap 3: Çocuk yedi yaşına ulaştığı zaman, namaza alışması için velisi, ona namaz kılmasını emreder. Çünkü İmam Ahmed, Ebu Davud ve Hakim'in rivayet ettiklerine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Çocuklarınız yedi yaşına ulaştıklarında onlara namazı emrediniz. On yaşına geldiklerinde namaz kılmazlarsa onları (hafifçe) dövün ve (on yaşına gelen çocukların) yataklarını da ayırın. Buradan anlaşılmaktadır ki bundan maksat, başlaması değil, yedi yaşının tamamlanmasıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: