Yolculukta iki namazın cem' edilme zamanı

(Bölümün numarası 8; Page No. 138) (5966) no'lu fetvanın dokuzuncu sorusu: Soru 9: Yolculukta özürsüz olarak cem' yapmak caiz midir? Eğer caiz ise, cem' yapılan iki namaz arasını çok amel yahut sözle ayırmak caiz midir?


Cevap 9: Namazın kısaltıldığı bir yolculukta, yolculuktan başka bir özür olmaksızın öğle ve ikindi arasını ve akşam ve yatsı arasını birleştirmek caizdir. Birleştirilen iki namaz arasını, adet olarak çok olmayan bir meşguliyet yahut bir sözle ayırmak caizdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: