Yolculukta iki namazın cem' edilme zamanı

(Bölümün numarası 8; Page No. 137)  Yolculukta iki namazın cem' edilme zamanı. (2547) no'lu fetva: Soru: Bir yolcu, cem-i takdîm olarak öğlenin vaktinde cem' ve kasr yaparak öğle ve ikindiyi kıldı. Sonra daha önce öğle ile kıldığı ve kasr yaptığı ikindi vaktinden önce ailesine ve ikamet yerine ulaştı. Yolculuk halinde öne aldığı, sonra vaktinden önce yahut vaktinde ikamet mahalline ulaştığı namaz onun için yeterli midir? Akşam ve yatsı da aynı şekilde. Akşamla birlikte yatsı namazı öne alınsa, sonra yolcu öne alınan yatsı namazı vaktinde yahut vaktinden önce ikamet mahalline ulaşsa. Mümkünse delillerin açıklamasıyla birlikte cevap rica ediyoruz. Çünkü bu, çok meydana geliyor ve bu konuda münakaşa çok oluyor.


: Yolcu, öğle ile ikindi arasını yahut akşamla yatsı arasını cem-i takdîm olarak birleştirirse, sonra ikindi vakti girmeden önce yahut sonra, yahut yatsı vakti girmeden önce yahut sonra ikamet mahalline ulaşsa, namazı sahihtir. Çünkü o, şer'i bir sebepten dolayı birinciyle cem' yapmıştır ki, o da yolculuktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: