Yatsı vaktinde camiye çıkmaktan men' edildiği zaman, akşamla cem' yapmak caiz midir?

(6719) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Akşam ve yatsı namaz arası gibi, cem' edilen iki namaz arasında başka salih amel yapmak caiz midir?


Cevap 2: Cem' yapılan iki namazda doğru olan, mesela abdest gibi az bir şey hariç, aralarının açılmamasıdır. Akşam ve yatsı gibi, cem' edilen iki namaz arasında nafile kılmak gerekmez. Ancak soru soranın muradı, şu hadisi şerifte zikredilen şey ise: Baki kalacak salih ameller: Sübhanellahi velhamdü lillahi vela ilahe illellahü, vellahü ekber, vela havle vela kuvvete illa billah. (Bölümün numarası 8; Page No. 142) bunda bir mahzur yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: