Yatsı vaktinde camiye çıkmaktan men' edildiği zaman, akşamla cem' yapmak caiz midir?

(Bölümün numarası 8; Page No. 140)  Yatsı vaktinde camiye gitmekten men' edildiği zaman akşamla cem' etmek caiz midir? (12891) no'lu fetva: Soru: İşgal edilmiş toprakların sakinlerine, düşman İsrail güçlerinin emriyle akşam saat sekizden sabah saat dörde kadar caddelerde dolaşma ve evlerinden çıkma yasağı konuluyor. Yastı namazının vakti yaklaşık saat dokuz buçuk ve insanların, cemaatle namaz kılmak için camiye gitmesi mümkün değildir. Cem'-i takdîm olarak yatsı namazının akşamla birlikte birleştirilmesi mümkün mü yoksa cem' yapmak sahih değil de, yatsının evde vaktinde kılınması mı gerekir konusunda ihtilafa düşülmüştür. Zira akşam ezanı saat sekize on kala. Bundan dolayı, cem' yapılır diyenler, vakit darlığından dolayı yasaklama vakti girdiği halde yatsıyı kılıyorlar. Zira akşam ezanıyla yasaklama vakti arasındaki fark yaklaşık on dakikadır. Yasaklamadan sonra yaklaşık çerek saat yani yaklaşık saat sekizi on beş geçe iki namaz bitiyor.İki grup arasındaki problemin halli ve birliği sağlamak üzere, buradaki toplumun arasında açıklayabilmem için bir fetva ile beni bilgilendirmenizi umuyorum. Güzel yardımlaşmanız için size teşekkür ediyorum.


(Bölümün numarası 8; Page No. 141) Cevap: Durum söylendiği gibi ise, akşamla yatsıyı cem' etmeleri doğru değildir. Bilakis, camide cemaatle kılmak için yatsı namazı vaktinde çıkmaları mümkün olmadığı sürece, akşamı camide ve yatsıyı da evlerinde kılarlar. Bu konuda onlara bir günah yoktur. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Allah, görevi yerine getirmeye herkesi muvaffak etsin ve askerine ve mümin gruplarına yardım etsin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: