Bir ezan ve iki kametle cem' yapmak

(Bölümün numarası 8; Page No. 143) (5133) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Yağmurlu günlerde akşam ile yatsı arasını cem' etmek sadece bir ruhsat mıdır, yoksa ruhsat olarak yolculukta kasr yapma gibi midir ve yapılması evla olan sünnetten midir?


Cevap 1: Akşam ve yatsı arasını, yolculuk, hastalık ve yağmurda cem' etmek bir ruhsattır. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Allah, masiyetlerin işlenmesini hoş karşılamadığı gibi, ruhsatlarının yerine getirilmesini sever. Başka bir rivayette şöyle buyurmuştur: Azimetlerinin yerine getirilmesini sevdiği gibi, Yine yolculukta kasr yapma hakkında Ondan rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Allah'ın size tasadduk ettiği bir sadakadır, Onun sadakasını kabul ediniz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: