Yolcuların Teravih namaz kılması

(243) no'lu fetva: Soru: Yolcular hakkındaki görüşünüz nedir? Onlar için efdal olan, Ramazan'da Teravih kılmaları mıdır, yoksa değil midir? Zira onlar namazı kısaltıyorlar.


Cevap: Ramazan'da Teravih namazı kılmak, Resûlüllah'ın (s.a.v.) bize bıraktığı bir sünnettir. Bundan dolayı sahabe (r.a.) onu almış, onunla amel etmiş ve bu güne kadar devam etmiştir. Buhari ve Müslim'de Hz. Aişe'den rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) bazı gecelerde onu kılmış, sahabe de onunla beraber kılmışlar, sonra camiye çıkmayarak ayın kalanında evinde kılmış ve şöyle buyurmuştur: Size farz kılınıp onu yapmaktan aciz kalmanızdan korktum. Buhari'de şöyle geçmektedir: Ömer, insanları Übey b. Ka'b'ın arkasında toplamış ve onlara Teravih namazını kıldırmıştır. Yine Buhari ve Müslim'de Ebu Seleme b. Abdurrahman'dan rivayet edildiğine göre o, Hz. Aişe'ye (r.a.) şöyle sormuştur: Resûlüllah'ın (s.a.v.) namazı nasıldı? O şöyle demiştir: O, (s.a.v.) ne Ramazan'da, ne de diğer aylarda on bir rekattan fazla namaz kılmazdı. Hadisi (Bölümün numarası 7; Page No. 207)  Buhari ve Müslim teheccüd konusunda rivayet etmişlerdir. Resûlüllah (s.a.v.) Ramazan ayında sefere çıkarlardı. Mekke'nin fethi seferi de bunlardan birisidir ve Resûlüllah (s.a.v.) hicretin sekizinci yılında Ramazan'ın onuncu gününden sonra bu sefere çıkmıştır. İbn Kayyim şöyle demiştir: "O (s.a.v.) hazerde ve seferde gece namazını terk etmemiştir. Uyku yahut bir ağrıdan dolayı kılamamışsa, gündüz on iki rekat namaz kılardı." Bununla anlaşılmıştır ki onlar, yolculukta kılarlarsa, sünnete uymuş olurlar.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: