Teravih namazında mushaftan okumak

(579) no'lu fetva: Soru: Ramazanda teravih namazında Kur'ân-ı Kerim'i mushaftan okumanın hükmü nedir?


Cevap: Bunun hükmünde ilim ehli ihtilaf etmişlerdir. Bazıları bunu mekruh görürken, cumhur ise buna cevaz vermişlerdir. Şeyh allame Muhammed b. Nasr el-Mervezi "Kıyamü'l-Leyl ve Kıyamü Ramazan" kitabında İbn Ebi Müleyke'den naklettiğine göre, öldükten sonra olmak üzere Aişe'nin azad ettiği Zekvan Ebu Amr, Ramazanda mushaftan okumak suretiyle ona ve onunla beraber bulunanlara imamlık yapıyordu. İbn Şihab (Bölümün numarası 7; Page No. 205) Ramazanda mushaftan okuyarak insanlara imamlık yapan kimse hakkında sorulunca şöyle demiştir: İslamın bidayetinden itibaren bunu yapmaya devam ettiler ve bizim büyüklerimiz mushaftan okuyorlardı.İbrahim b. Sa'd'dın babasından aktırdığına göre, o ramazanda âilesini kaldırmasını ona emreder ve onlara mushaftan okumasını emreder ve şöyle derdi: "Sesini bana duyur". Yine Eyyub'un Muhammed'den rivayet ettiğine göre o, bir adamın nafilede mushaftan okuyarak cemaata imamlık yapmasında bir beis görmezdi. Yine ramazanda mushaftan okuyarak imamlık yapan bir adam hakkında Ata: "Bunda bir mahzur yoktur" demiştir. Yahya b. Said el-Ensari de: "Ramazan'da teravih namazında mushaftan okumakta bir mahzur görmüyorum" demiştir. İbn Vehb (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir: Kur'ân'ı ezbere bilen bir kimsenin olmadığı bir köy halkı hakkında Malik'e (Allah ona rahmet etsin), "Bir adamın okuyacağı bir mushaf edinmesini nasıl görüyorsun" diye sorulunca: "Bunda bir mahzur yoktur diye cevap vermiştir."Münteha" ve şerhinde şöyle geçmektedir: "Namaz kılan birisi mushaftan okuyabilir ve mushafa bakabilir. Ahmed şöyle demiştir: Mushafa bakarak insanlara teravih namazı kıldırmasında bir beis yoktur. "Farz namazda nasıl olur," denildiği zaman şöyle demiştir: Bu konuda bir şey duymadım. Ramazanda mushaftan okuyan bir kimse hakkında Zühri'ye sorulunca şöyle demiştir: Bizim büyüklerimiz Mushaftan okurlardı." .Mücahid, İbrahim ve Süfyan bunu mekruh görenlerdendir. Bunlar, ehl-i kitaba benzeme korkusundan dolayı, Ramazanda mushaftan okuyarak bir kimsenin cemaata imamlık yapmasını mekruh görmüşlerdir. Muhammed b. Nasr (Bölümün numarası 7; Page No. 206) "Kıyamü'l-Leyl ve Kıyamü Ramazan" kitabında ve "el-Vitr" kitabında şöyle demiştir: "Bu, ehl-i kitabın fiilinden olduğu için, bir grup bunu mekruh görmüşlerdir. Müslümanların onlara benzemesini mekruh görmüşlerdir." Benzeme sözüne şu sözüyle şöyle cevap vermiştir: "Kur'ân'ı okuma, hesap kitapları ve diğer kitapları okumaya benzemekten çok uzaktır. Çünkü Kur'ân okuma, namazın amelindendir ve hesap kitaplarını okumanın ise namazın ameliyle bir ilgisi yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: