Teravih namazında mushaftan okumak

Teravih namazında mushaftan okumak. (2238) no'lu fetvanın birinci sorusu : Soru 1: Mübarek Ramazan ayı boyunca Teravih namazını Amerika'nın Ferzenü kentinde eda ettik. Mushaftan okuma konusunda ihtilaf meydana geldi. Zira bazı kardeşler dediler ki: Teravih namazında mushaftan okumak caiz değildir. Bazıları da, arkadaşlardan Kur'ân-ı Kerim'in tamamını ezbere bilen bir kimse bulunmadığı için "caizdir" dediler.


Cevap 1: İmamınızın, teravihte mushaftan okumasında bir mahzur yoktur, bilakis böyle durumda şer'an menduptur. Çünkü teravih namazında kıraatı uzun tutmak teşvik edilmiştir. Bu, ancak imamınızın mushaftan okumaya götürmesinden başka sizin için bir şey yoktur. Ebu Davud'un "Masahıf" kitabında Ebu Eyyub takikıyla İbn Ebi Müleyke'den rivayet ettiğine göre, Hz. Aişe'ye, (r.a.) Kölesi Zekvan mushaftan okuyarak imamlık yapardı.İbn Ebi Şeybe şöyle demiştir: Bize Veki'in, Hişam b. Urve'den, o da Ebu Müleyke'den, o da Aişe'den rivayet ettiğine göre, kendisi öldükten sonra azad olmak üzere söz verdiği kölesi Ramazanda mushaftan okuyarak Hz. Aişe'ye imamlık yapıyordu. Hadisi Buhari Sahih"te muallak olarak rivayet etmiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: