Teravih namazının hükmü

(3953) no'lu fetva: Soru: Sayın din imamları fakihlerin, teravih namazı hakkındaki görüşleri nedir? Sünnet olan yirmi rekat mıdır, yoksa sekiz rekat mıdır? Eğer sekiz rekat sünnet bir namaz ise, Mescid-i Nebevi'de niçin yirmi rekat olarak kılınıyor. Biz işitiyoruz ki, orada yirmi rekat kılınıyor ve insanların ekserisi, yirmi rekatın sünnet olduğuna bunu delil getiriyorlar.


Cevap: Teravih namazı, Resûlüllah'ın bize bıraktığı bir sünnettir. Deliller, Peygamber'in (s.a.v.) Ramazanda ve Ramazan dışında onbir rekattan fazla kılmadığına delalet etmektedir. Ebu Seleme Hz. Aişe'ye (r.a.) Ramazanda Resûlüllah'ın (s.a.v.) namazının nasıl olduğunu sormuş, o da şöyle cevap vermiştir: O (s.a.v.) ne Ramazanda, ne de diğer aylarda on bir rekattan fazla namaz kılmazdı. Dört rekat namaz kılardı ki, güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra dört rekat kılardı ki, güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra üç rekat daha kılardı Hz. Aişe dedi ki: Ya Resûlellah, Vitir namazını kılmadan uyuyor musun?. dedim. O: "Ey Aişe, benim gözlerim uyur, fakat kalbim uyumaz" buyurdu. Hadis müttefekun aleyhtir. Peygamber'in (s.a.v.) bazı gecelerde on üç rekat kıldığı da rivayet edilmiştir. Hz. Aişe'nin (r.a.) şu: Peygamber (s.a.v.) ne Ramazanda, ne de diğer aylarda on bir rekattan fazla namaz kılmazdı. sözünü, hadisler arasını cem etmek için genel olarak diye hamletmek gerekir ve daha fazla kılmakta bir mahzur yoktur. Çünkü Peygamber (s.a.v.) gece namazında bir sınırlama getirmemiştir. Bilakis gece namazı hakkında sorulunca şöyle cevap vermiştir: ...ikişer ikişer kılınır. Sizden biriniz sabah namazının vaktinin girmesinden korkarsa, bir rekat kılar ki bu, kılmış olduğu rekatları vitir yapar. (Bölümün numarası 7; Page No. 196) Hadis müttefekun aleyhtir. On bir rekat veya başka şekilde sınırlandırmamıştır ki bu, Ramazanda ve diğer aylarda, gece namazında genişliğe delalet etmektedir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: