Safın arkasında tek başına namaz kılmak

(7233) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Bir adam, namaz için kamet getirildiği zaman saftan ayrılıp tek başına namaz kılanların arkasında namaz kıldı ve bu namazda imama tabi olmadı. (Bölümün numarası 8; Page No. 8) Bildiğimiz kadarıyla onun bu konuda bir mazereti de yok.


Cevap 5: Durum söylenildiği gibi ise, bu caiz değildir. Bunun caiz olmadığı kendisine söylenilmeli ve nasihat edilmelidir. Onun, cemaatle namaz kılması, imama tabi olması ve safın arkasında tek başına namaz kılmaması gerekir. Zira bu manada varid olan şeri deliller vardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: