Yasaklanan yerlerde namaz kılmak

(5078) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Banyoda / tuvalette farz namaz kılan kimse hakkındaki şerî hüküm nedir?


Cevap 1: Beş hadis kaynağı -Nesai bunların haricinde olmak üzere- Ebu Said (r.a.)'dan Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Kabir ve banyo / tuvalet hariç, bütün yeryüzü mesciddir. Hakim, el-Müstedrek'te ve İbn Hazm ez-Zâhirî bu rivayetin sahih olduğunu belirtmiştir. Ayrıca İbn-i Dakik el-Îd, el-İlmâm'da bu hadisin sahih olduğuna işarette bulunmuştur. Bu hadiste kabrin ve banyonun / tuvaletin namaz kılma yeri olmadığının beyanı söz konusudur. Böylece banyoda / tuvalette namazın sahih olmadığı anlaşılmış olmaktadır. (Bölümün numarası 6; Page No. 215) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: