Yasaklanan yerlerde namaz kılmak

Yasaklanan yerlerde namaz kılmak. (3051) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selam O'nun Resûlü Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine olsun.Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Ticaret Bakanlığı İdari İşler Genel Müdürlüğü'nden Genel Sekretere gelen 29/4/1400 hicri tarihli ve 1939 no'lu fetva talebine muttali olmuştur ki, (Bölümün numarası 6; Page No. 213)  metni şöyledir: Sizleri bilgilendirmek isterim ki, Ticaret Bakanlığı, çalışan memurların namazlarını kılabilmeleri için, Riyad'taki bakanlık binası içerisinde bir mescid yapımını bir kaç ay önce tamamlamıştır. Bu mescit, bakanlık binasının birinci katında olup, hemen altında memur büroları ve mescidin arka alt kısmında da tuvaletler bulunmaktadır. Bazı bakanlık çalışanları, tuvaletin tabanı üzerinde namazın caiz olmayacağına dair şeri nas bulunduğu gerekçesiyle, mescidin tuvaletin tavanı üzerine gelen kısmında namazın caiz olmadığını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu hükmün, yapısının bir parçası olması itibariyle tuvaletin tavanı üzerini ifade ettiği görüşünde olanlar vardır. Bu konunun önemine binaen bu konuda sizden fetva almak istedik. Size şunu da bildirmemiz gerekir ki, tuvaletin tabanı ile tavanı arası üç metre ve tabana dökülen betonun kalınlığı 15 sm ve bunun üzerinde 10 sm kalınlığında döşeme bulunmaktadır. Mescidin tabanı ise tamamıyla kalın bir halı ile döşenmiştir. Bu konudaki şeri hüküm hakkında bizi bilgilendirmenizi rica ediyorum.


Komisyon aşağıdaki şekilde cevaplamıştır: (Bölümün numarası 6; Page No. 214) Konu zikredildiği gibi ise, söylenen tuvaletin tavanı üzerinde namaz kılınması caizdir. İnşaallah bir beis yoktur ve bu konuda bir mekruhluk ta söz konusu değildir. Çünkü böyle durumlarda tavan, asla tabi olmaz. Ebu Muhammed b. Kudame el-Makdisi'nin (Allah ona rahmet etsin) "el-Muğni" kitabında açıkladığı gibi, bu konuda alimlerden gelen sahih görüş budur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: