Büyük ve küçük hadesten temizlik, namazın sıhhatinin şartıdır

(8859) no'lu fetvanın on sekizinci sorusu: Soru 18: Abdestsiz namaz kılmanın hükmü nedir?


Cevap 18: Abdesti olmayan veya gusül alması gereken kimsenin abdestsiz veya gusülsüz namaz kılması icma ile geçersizdir. Nitekim Allah Te'âlâ şöyle buyurur: Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. (Bölümün numarası 6; Page No. 192) Resulullah da (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: Temizlik olmaksızın hiçbir namaz kabul olunmaz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: