Büyük ve küçük hadesten temizlik, namazın sıhhatinin şartıdır

(Bölümün numarası 6; Page No. 188) Boş sayfa (Bölümün numarası 6; Page No. 189)  Taharet (Bölümün numarası 6; Page No. 190)  Büyük ve küçük hadesten temizlik, namazın sıhhatinin şartıdır. Dördüncü soru, (1652) no'lu fetvadan: Soru 4: Cuma namazına yetişip abdesti olmayan kimse, abdest aldığı takdirde cuma namazını kaçıracağından korkarsa ne yapar?.


Cevap 4: Namazın sahih olması için abdest şarttır. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Ayeti oku. Zira Peygamber efendimiz (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz abdestsiz iken abdest almadığı sürece Allah (c.c.) kıldığı namazı kabul etmez. Hadisi Ahmed, Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. (Bölümün numarası 6; Page No. 191) İnsanın, namaz için abdest alması gerekir. Bu cemaatla namazı kaçırırsa, eğer mümkünse bir başka cemaatla beraber namazı eda etmeye çalışır. Yoksa tek başına namazı kılar. Çünkü Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuşlardır: Size bir şey emrettiğim zaman, gücünüz yettiği kadarıyla bunu yerine getirmeye çalışın. Cemaate yetişmek için teyemmüm yapması caiz değildir. Çünkü cemaatı kaçırma korkusu, su ile temizlikten toprak ile temizliğe geçmeyi mübah kılan şeylerden değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: