Ayakkabı ile namaz kılmak

(Bölümün numarası 6; Page No. 217) (2703) no'lu fetva: Soru: Ayakta nalınlar, daha uygun ifadesiyle terlik giyinikken, camide, halıların üzerinde, müslüman kardeşlerin yüzlerinin değdiği yerler üzerinde namaz kılmak caiz midir?


Cevap: Kişinin nalınları temiz ise, bunlar giyinirken namaz kılması sünnette yer almaktadır. Bu konudaki asıl, rivayeti Buhari ve Müslim'de yer alan ve Ebu Seleme Said b. Zeyd'den gelen şu hadistir: Şöyle söyledi: Enes'e sordum: Peygamber (s.a.v.) nalınları giyinikken namaz kılar mıydı? "Evet.." dedi. Ayrıca rivayeti Ebu Davud'da yer alan ve Şeddad b. Evs (r.a.)'dan gelen hadiste Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Yahudilere muhalefet edin! Çünkü onlar nalınları içinde de mestleri içinde de namaz kılmazlar. Fakat nalınlar; müslümanlara rahatsızlık verecek, yere serili olan şeyleri kirletecek pislik ve ıslaklık gibi şeyler barındıran terlik ve benzerlerinden olduğu takdirde sahibinin bunları elinde taşıyıp başkalarına sıkıntı vermeyecek bir yere koyması gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: