Ayakkabı ile namaz kılmak

Ayakkabı ile namaz kılmak. (758) no'lu fetva: Soru: Camilere ayakkabı ile girme ve onunla namaz kılmanın hükmü hakkında ihtilaf meydana gelmiştir. Bu konudaki şer'i hüküm nedir ?


Cevap: Camiye nalin ile girme ve onunla namaz kılma, Allah Resûlü'nün (s.a.v.) sünnetindendir. Ebu Davud Sünen'inde Ebu Said el-Hudri'den rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir: Resûlüllah (s.a.v.) ashabıyla birlikte namaz kılarken aniden nalinlerini çıkarıp sol tarafına koydu. Bunu gören cemaat de derhal nalinlerini attılar. Resûlüllah (s.a.v.) namazı tamamlayınca: "Nalinlerinizi niye attınız?" diye sordu. "Seni nalinlerini atarken gördük, biz de nalinlerimizi attık!" cevabını verdiler. Bunun üzerin Resûlüllah (s.a..v.) şöyle buyurdu: "Cebrâil (a.s.) bana gelip onlarda pislik olduğunu haber verdi. Sizlerden biri mescide gelirken baksın, nalinlerinde bir pislik veya necaset görürse onu silsin ve onlarla namazı kılsın. (Bölümün numarası 6; Page No. 216) Bir başka rivayette şöyle buyurmuştur: Onlarda (habes) pislik vardır. Her iki yerde de "habes" kelimesinin geçtiğini söylemiştir. Yine Ebu Davud'un, Ya'la b. Şeddâd b. Evs'ten, onun da babasından rivayet ettiğine göre, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Yahudilere muhalefet edin. Zira onlar ayakkabıları ve mestleriyle namaz kılmazlar. Yine Ebu Davud, Amr b. Şuayb'tan, o babasından, o da dedesinden şöyle rivayet etmiştir: Allah Resûlü'nün (s.a.v.) çıplak ayakla ve ayakkabılı bir şekilde namaz kıldığını gördüm. Hadisi İbn Mace de rivayet etmiştir. Bununla birlikte, genel olarak camiler lüks sergilerle serilmeye başlandıktan sonra, camiye girenin, sergilerin temizliğine riayet etmek için ve temiz olsa bile sergilere bulaşma ihtimali olan ayakkabıların altında bulunan pisliklerle namaz kılanlara eziyet vermeyi engellemek için, ayakkabılarını çıkarması gerekir.Başarı Allahtandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: