Tahıyyetü'l-mescid ve sabah namazının revatip sünneti

(10975) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Sabah namazının iki rekat revatip sünnetini kıldıktan sonra iki rekat daha kılmam caiz midir? Kıldığım zaman bunun hükmü nedir? Bana bilgi veriniz, Allah sizin bilginizi artırsın.


Cevap 1: Meşru olan, ikinci fecrin doğmasından sonra müslümanın, nafile olarak sadece sabah namazının iki rekat sünnetini kılmasıdır ki bu, sabah namazının revatip sünnetidir. (Bölümün numarası 7; Page No. 249)  Peygamber'in (s.a.v.) fiili ve üzerinde devam ettiği şey budur. Bir sebep olmaksızın iki rekatın üzerine nafile namaz kılarsa, sünnete muhalefet etmiş olur. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Fecrin doğmasından sonra sabah namazının iki rekati dışında nafile namaz kılınmaz Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: