Tahıyyetü'l-mescid ve sabah namazının revatip sünneti

(10799) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Biz, Riyad kenti dışında hazırlık eğitimlerinden birinde bulunuyoruz. Bize yakın hiç bir şehir yok. Biz farzları iki rekat olarak kısaltıyoruz. Namazdan önce ve sonraki sünnetler hakkında görüşünüz nedir?


Cevap 3: Sabah namazının iki rekat sünneti hariç misafire (yolcuya), revatip sünnet namaz kılması emredilmemiştir. Zira Buhari ve Müslim'de, Abdullah b. Ömer'den (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Ben Peygamber'e (s.a.v.) arkadaşlık ettim, seferde tesbih çektiğini görmedim. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 7; Page No. 248)  Andolsun ki, Resûlullah, sizin için,... güzel bir örnektir. Yezid b. Züray'in rivayetinde Hafs b. Asım şöyle demiştir: Ben hastalanmıştım, İbn Ömer beni ziyarete geldi ve yolculukta tesbih çekmekten sorduğumda şöyle dedi: Ben Resûlüllah'a (s.a.v.) arkadaşlık ettim, onu tesbih çekerken görmedim, eğer tesbih çekmeye başladıysam onu tamamlardım. Buhari'de Hafs b. Asım'dan rivayet edildiğine göre o: İbn Ömer'in şöyle dediğini işitmiştir: Hz. Peygamber'e (s.a.v.) arkadaşlık ettim. O seferde ( yolculukta ) iki rekattan fazla kılmazdı. Ebu Bekir, Ömer ve Osman da böyle yaparlardı. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: