Namazda kırâ'at

(Bölümün numarası 7; Page No. 228) Boş sayfa (Bölümün numarası 7; Page No. 229)  Revatib sünnetler, (Bölümün numarası 7; Page No. 230)  Namazda kırâ'at (11318) no'lu fetva: Soru: Revatip sünnetlerde sadece fâtihayı okumakla iktifa etmek caiz mi, yoksa farz namazlar gibi mi meşru kılınmıştır.


Cevap: Nafile namazda iki rekatta yahut rekatlarda fâtihadan sonra bir sure yahut ayetler okumak meşru kılınmıştır, fakat bu vacip değildir. Ancak farz olan, fatihanın okunmasıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: