Namaz için kamet getirildikten sonra sabah namazının sünneti

(8964) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: İkindi namazından önce sünnet namazının hükmü nedir? O, iki rekat mı, dört rekat mı, yoksa daha çok mu?.


Cevap 1: Müslüman erkek ve kadının, ikindi namazından önce dört rekat kılması ve her iki rekatta selam vermesi uygun olur. Çünkü Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İkindiden önce dört rekat kılan kimseye Allah merhamet etsin. Hafızın, "Bülûğu'l-Meram" da söylediği gibi, hadisi Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi (hasen kabul etmiştir) ve İbn Huzeyme (sahih kabul sahih etmiştir.) rivayet etmişlerdir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Gece ve gündüz namazları ikişer rek'attır. Hadisi İmam Ahmed ve dört sünen sahibi hasen senediyle rivayet etmişlerdir. (Bölümün numarası 7; Page No. 253) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: