Her iki ezan arasında namaz vardır

(Bölümün numarası 7; Page No. 235)  Her iki ezan arasında namaz vardır. (8250) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru: Ezandan sonra iki rekat tahiyyetü'l-mescid namazı kılınmayacağını ve bu vakitte kılınan namazın sünnet sayılacağını işittim. Bu sözün doğruluk boyutu nedir?


Cevap: Her ezan ve kamet arasında iki rekat namaz kılmak sünnettir. Zira hadiste şöyle buyrulmuştur: Her iki ezan arasında bir namaz vardır. Sonra üçüncüde şöyle buyurdu: Dileyen için. Namazın revatip sünnetleri ve sabah namazının sünneti de bundandır. Öğle ve sabah vakti camiye giren kimse revatip sünnetleri kıldığı zaman, tahiyyetü'l-mescid namazını da kılmış sayılır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: