Her farz namazın nafilesi onun eksiğini tamamlar

(Bölümün numarası 7; Page No. 239) (3769) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Sabah, öğle ve akşam namazları gibi iki rekat revatip sünnetlerde, fâtihadan sonra kısa bir sure, yahut Kur'ân-ı kerim'den kolayına geleni okumak vacip midir, yoksa sünnette sadece Fâtiha okumakla yetinir mi? Farz namazda okunacak zaten bellidir.


Cevap 1: Peygamber'e (s.a.v.) uyarak ve bu konuda rivayet edilen sahih hadislerle amel ederek, nafile namazda fâtiha ile beraber bir sure yahut Kur'ân'dan bazı ayetler okuması uygun olur. Sadece fâtiha ile yetinirse, namazı sahih olur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: