Her farz namazın nafilesi onun eksiğini tamamlar

Her farzın nafilesi onun eksiğini tamamlar. (5727) no'lu fetvanın dördüncü sorusu : Soru 4: Rabbinden rivayet ederek Resûlüllah'tan (s.a.v.) şöyle rivayet edildiğini işittim. Kıyamet günü kulun ameli getirilir ve ilk hesaba çekileceği ameli onun namazıdır. Eğer namazı tam ise, bir problem yok, değilse farz namazındaki eksiği tamamlamak için nafile namazına bakılır ve bütün amelleri bu şekilde değerlendirilir. Soru şu: Her namazdan önce ve sonra kıldığımız nafile sünnetler mi farzların eksiğini tamamlıyor? Allah sizi iyilikle mükâfatlandırsın.


Cevap 4: Evet, namaz, oruç, zekat ve benzeri bütün farzların nafileleriyle, farzlardaki noksanlıklar tamamlanır. Zira Ahmed, Ebu Davud, İbn Mace ve Hakim'in, Temim ed-Dari tarikıyla Peygamber'den (s.a.v.) rivayet ettiklerine göre şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 7; Page No. 238) Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey onun namazıdır. Eğer tam olarak kılmışsa, kendisi için tam kılmış olarak yazılır. Yok eğer tam değilse, Allah meleklerine şöyle buyurur: "Kulumun nafile namazları var mı bakın ve noksan olan farz namazını, onunla tamamlayın." Sonra zekat aynı şekilde ve diğer ameller de buna göre değerlendirilir. Hadis sahihtir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: