Dinlenme celsesi (oturuşu)

(Bölümün numarası 6; Page No. 447)  Dinlenme Celsesi (oturuşu) Üçüncü soru, (4830) no'lu fetvadan: Soru 3: Dinlenme celsesinde (oturuşunda) sadece imam oturur, imama uyanlar kalkarlarsa caiz midir, yoksa değil midir?.


Cevap 3: Dinlenme oturuşu, imam, me'mum ve münferid için namazın sünnetlerindendir. İmama uymak vaciptir ve onun önüne geçmek haramdır. Me'muma gerekli olan, imamı dinlenme celsesine oturmuşsa, onun önüne geçmemek için onunla beraber oturmasıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: