İmam Kur’ân okurken unutursa hatırlatmak

İmam Kur’ân okurken unutursa hatırlatmak Dördüncü soru, (6615)no'lu fetvadan: Soru 4: Teravih namazında bir gece imamı takip etmek için yanıma mushafı aldım, her yanlış yaptığında onu düzeltiyordum. Ama bütün kıraatı boyunca hata yaptığı için onu düzetlmekten vazgeçtim. Bu durumda Kur'ân'ı yanlış okurken onu dinlediğim için günah işlemiş olurmuyum?.


Cevap 4: İmam kırâ'atında hata yapar ya da unutursa ona hatırlatılıp ve doğruyu telkin etmek meşrudur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: